Privacybeleid

 

Waarom ik uw gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik?

 

Ik vertrouw op een aantal rechtsgrondslagen om uw informatie te verzamelen, gebruiken en delen, waaronder:

 

  • indien nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik uw gegevens gebruik om uw bestelling uit te voeren, om geschillen te beslechten of om klantenondersteuning te bieden;

  • wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die u op elk moment kunt intrekken, bijvoorbeeld door u aan te melden voor mijn mailinglijst;

  • indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en

  • indien nodig voor het behartigen van mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door uw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik uw gegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en in mijn gerechtvaardigd belang om mijn diensten te verbeteren; en 2) Naleving van het park2park925 Verkopersbeleid en de gebruiksvoorwaarden. Ik gebruik uw gegevens indien nodig om te voldoen aan mijn verplichtingen onder het park2park925 Verkopersbeleid en de gebruiksvoorwaarden.

 

De derde partijen met wie ik persoonlijke informatie deel

De AVG vereist dat u de details van alle persoonlijke informatie die u deelt met derden bekendmaakt.

 

Het delen en vrijgeven van informatie

 

Informatie over mijn klanten is belangrijk voor mijn bedrijf. Ik deel uw persoonlijke gegevens om zeer beperkte redenen en in beperkte omstandigheden als volgt:

 

Ik deel informatie met park2park925 als dat nodig is om u mijn diensten te verlenen en om te voldoen aan mijn verplichtingen onder zowel het park2park925 Verkopersbeleid als de gebruiksvoorwaarden van park2park925.

 

Dienstverleners. Ik schakel bepaalde vertrouwde derde partijen in om functies uit te voeren en diensten aan mijn winkel te verlenen, zoals bezorgbedrijven. Ik zal uw persoonlijke gegevens met deze derden delen, maar alleen voor zover dit nodig is om deze diensten uit te voeren.

 

Zakelijke overdrachten. Als ik mijn bedrijf verkoop of fuseer, mag ik uw informatie als onderdeel van die transactie vrijgeven, alleen voor zover wettelijk toegestaan.

 

Naleving van wetten. Ik kan uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs nodig is om: (a) te reageren op juridische procedures of overheidsverzoeken; (b) mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid af te dwingen; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen; of (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

 

Dataretentie

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u van mijn diensten te voorzien en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Het kan echter ook zijn dat ik deze informatie moet bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en regelgevende verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten af te dwingen. Ik bewaar je gegevens over het algemeen voor de volgende periode: 4 jaar.

 

Doorgifte van persoonlijke informatie buiten de EU

Ik kan uw informatie opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de VS en andere rechtsgebieden. Als gevolg hiervan kan ik uw persoonlijke gegevens overdragen aan een rechtsgebied met andere wetten op het gebied van gegevensbescherming en overheidstoezicht dan uw rechtsgebied. Als ik geacht wordt informatie over u buiten de EU over te dragen, vertrouw ik op Privacy Shield als rechtsgrondslag voor de overdracht, aangezien Google Cloud Privacy Shield-gecertificeerd is.

 

Jou rechten

Als u in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten in het algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten slechts in bepaalde beperkte gevallen van toepassing. Deze rechten beschrijf ik hieronder:

 

Toegang. U hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke informatie die ik over u heb door contact met mij op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigen, beperken, verwijderen. Mogelijk hebt u ook rechten om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik ervan te beperken of te verwijderen. Bij afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden (zoals wanneer ik om juridische redenen gegevens moet opslaan), zal ik uw persoonlijke gegevens over het algemeen op verzoek verwijderen.

 

Object. U kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van uw gegevens op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten van mij na uw uitdrukkelijke toestemming om deze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke informatie verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om die informatie te blijven gebruiken of als dit om juridische redenen nodig is.

 

Klagen. Als u in de EU woont en uw bezorgdheid over mijn gebruik van uw informatie wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe kunt u contact met mij opnemen?

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Fernando Situmeang, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via fmnjewel@mail.com. U kunt mij ook mailen op:

 

Fernando Situmeang

Jl. Mawar RT: 004 RW: 003

Desa Mojowangi, Kec. Mojowarno

Jombang Oost-Java 61475

Telefoon: +6281326199706